Interesser

Det har aldrig skortet på interesser fra min side af, men spørgsmålet har altid været, i hvor høj grad den enkelte interesse skulle prioriteres i forhold til, hvor meget fritid der var til rådighed på et givet tidspunkt.

Da mit liv i høj grad har været rettet mod det internationale miljø, både forretningsmæssigt og privat, har mine interesser ofte udmøntet sig i aktiviteter som er diversifikerede og som måske virker noget specielle på visse områder.

Mine hovedinteresser i hele mit liv har været centreret omkring min familie og mit arbejde, men eftersom jeg nu er pensioneret, har den ekstra tid jeg har fået til rådighed, bevirket at jeg kan bruge mere tid til udøvelsen/nydelsen af nogle af de interesser som jeg har.

De interesser som jeg hovedsageligt involverer mig i er i vilkårlig rækkefølge, 

Golf  -  Kunstmaling  -  Slægtsforskning  - Historie  - Rejser  - Musik & Sang