Gorm den Gamle

Gorm den Gamle var en dansk konge, som regerede fra Jelling i midten af 900-tallet. Han har næppe været konge over hele Danmark, snarere over Jylland og Sønderjylland. Han regnes ofte for den første konge i den danske kongerække. Det skyldes, at han er den første konge, der nævnes i samtidige, danske kilder, nærmere betegnet de to runesten i Jelling.

Ud fra disse kan det udledes, at Gorm den Gamle var gift med Thyge og far til Harald Blåtand. Det antages, at Gorm ved sin død blev begravet i gravkammeret i den nordlige gravhøj i Jelling, og senere blev overflyttet til en grav i kirken. Gorm den Gamle havde også tilnavnet "Løge", den dvaske, selv om han antages at have samlet sit rige ved at overvinde en række småkonger ved sydgrænsen. Under Gorm og Thyra udvidedes den allerede da gamle Dannevirke-vold ved rigets sydgrænse.


Efterfølgende ses den slægtslinie som fører fra Gorm den Gamle (min Tip-28-Oldefar) til Erik Larsson:

Tip-28-Oldeforældre

Gorm den Gamle - Konge af Danmark
(850 - 940)
(Gorm den Gamle var muligvis søn af kong Hardeknud og tilhørte efter sagnet skjoldunge-æten, der talte folk som Rolf Krake og vikingekongen Regner Lodbrog. Gorm højsatttes ved sin død i den endnu eksisterende gravhøj i Jelling ikke langt fra Vejle, hvor hans øns, Harald, rejste en runesten for ham og dronning Thyra)
~
Thyra Danebod - Dronning af Danmark
(     - 935)
(Dronning Thyra med tilnavnet Danebod var datter af kong Aethelred I af England. Hun er ligeledes gravsat i Jelling, hvor Gorm rejste en runesten for hende.)
Gorm den Gamle

Tip-27-Oldeforældre

Harald I Blåtand - Konge af Danmark
(910 - 986)
(Harald Blåtands fødselsår er ukendt, men det formodes, at han døde i efteråret 986 på Jomsborg som følge af et pileskud, der blev affyret af en tilhænger af hans oprørske søn, Svend. Kong Harald blev sandsynligvis bisat i Treenighedskirken i Roskilde, som han selv muligvis havde ladet påbegynde. På samme sted er domkirken nu opført.)
~
Gunhild
(      ~      )
(Harald blev første gang gift med Gunhild, hvis slægtskabsforhold er ukendt.)
Harald Blåtand

Tip-26-Oldeforældre

Svend Tveskæg - Konge af Danmark og England
(960 - 1014)
(Svend Tveskæg blev født omkring år 960 og døde 3. februar 1014 i Gainsborough i England efter en pludselig og kortvarig sygdom. Kong Svend blev først bisat i York og senere i Roskilde Domkirke.)
~
Sigrid Storråde
(     ~      )
(Svend Tveskægs andet ægteskab var med Sigrid Storråde, som var datter af den svenske vikingehøvding Skogul-Toste. Sigrid påstås at have været enke efter Erik Sejrsæl, hvem hun skal have født sønnen Olof, med det senere tilnavn "Skotkonge". Ifølge sagaerne var Sigrid en af tidens smukkeste og klogeste kvinder, men tillige overordentlig hovmodig. Faktisk er alt, hvad man mener at vide om hende, sagn og digt. )
Svend Tveskæg

Tip-25-Oldeforældre

Estrid - Prinsesse af Danmark
(997 - 1020)
(Estrid var Svend Tveskægs 5. barn og det første med prinsesse Estrid. Estrid skulle have været gift med Robert af Normandiet, der imidlertid vægrede sig. Blev imidlertid gift med Ulf Jarl.)
~
Ulf Jarl Thorgilsson - 
(993 - 1027)
(Ulf Jarl var formentlig statholder i Danmark. Han blev dræbt i Roskilde i Hellig Trefoldighedskirkens kor i julen 1026.)

Tip-24-Oldeforældre

Svend II Estridsøn - Konge af Danmark
(1019 - 1074)
(Svend Estridsøn var danskernes konge fra 1047 til 1074. Han var gift 4. gange og havde derudover en række af friller med hvem han fik børn. Det menes at han fik 19 børn. Nummer 2 i rækken af børn var Knud den Hellige, som han fik med frillen Rannveig Torsdatter
~
Rannveig Torsdatter
(1026 -    )
(Frille)
Svend Estridsøn

Tip-23-Oldeforældre

Knud II den Hellige - Konge af Danmark
(1043 - 1086)
(Knud den Hellige var frillesøn af Svend Estridsøn og blev født omkring 1043. Han døde den 10. juli 1086, hvor han blev dræbt i St. Albani Kirke i Odense. Efter sin død blev Knud helgenkåret i året 1101 af pave Urban II. Hans jordiske levninger blev hensat i St. Knuds Kirke i Odense samme år.)
~
Adele af Flandern - Dronning af Danmark
(1058 - 1115)
(Dronning Adele var datter af greve Robert "Friser" af Flandern. Efter Kong Knud den Helliges død indgik hun ægteskab med hertug Roger af Sicilien i 1092.)
Knud den Hellige

Tip-22-Oldeforældre

Ingrid - Prinsesse af Danmark
(1086 -       )
(Prinsesse Ingrid var Knud den Helliges ældste datter og hun blev gift med den svenske stormand, Folke.
~
Folke den Tykke (FOLKUNGER) - Konge af Sverige
(1078 -      )
(Folke den Tykke var stamfader til den adelige bevægelse som gik under navnet Folkunger.) 
Våbenskjold for slægten FOLKUNGA

Tip-21-Oldeforældre

Bengt Folkesson (FOLKUNGER)
(1098 -      )
~
Ulfhild Björnsdotter - Prinsesse af Sverige
(1102 -    )
Våbenskjold for slægten FOLKUNGA

Tip-20-Oldeforældre

Jarl Karl den Døve (FOLKUNGER)
(1139 - 1220)
Våbenskjold for slægten FOLKUNGA

Tip-19-Oldeforældre

Karl Karlsson (ULF)
(1198 - 1251)
(Ridder, Rigsråd og del af den adelige slægt ULF)

~
Ukendt
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-18-Oldeforældre

Ulf Karlsson (ULF)
(1230 - 1281)
(Var Ridder og Rigsråd og del af den adelige slægt ULF)
~
Katarina Karlsdotter Lejonbalk
(1260 - 1319)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-17-Oldeforældre

Filip Ulfsson (ULF)
(1260 - 1331)
~
Botzlana Gottskalksdotter von Kyren
(     - 1341)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-16-Oldeforældre

Bengt Filipsson (ULF)
(1310 - 1382)
~
Cecilia Ulfsdotter (ULVÅSA)
(1314 - 1399)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-15-Oldeforældre

Gottskalk Bengtson (ULF)
(1360 - 1453)
(Født i Kalmar. Var Ridder, Rigsråd og Heradshövding)
~
Ingeborg Johansdotter
(1364 - 1411)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-14-Oldeforældre

Bengt Gottskalksson (ULF)
(1390 - 1411)
~
Birgitta Arensdotter Styke
(1395 -      )
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-13-Oldeforældre

Arent Bengtsson (ULF)
(1415 - 1471)
(Ridder og Rigsråd. Ejede godser i store dele af Sverige. Tilhørte adelslægten ULF.)
~
Brita Bengtsdotter (NATT OCH DAG)
(1425 - 1462)
(Født i Stora Mellösa. Tilhørte adelslægten Natt och Dag.)
Våbenskjold for slægten NATT OG DAG

Tip-12-Oldeforældre

Karin Arentsdotter (ULF)
(1436 - 1510)
(Tilhørte adelslægten ULF)
~
Peder Eriksson (ÖRNFLYCHT)
(1432 - 1497)
(Væbner, Rigsråd, Häredshövding i Granhammar, V. Ryd, Uppland. Tilhørte adelslægten Örnflycht.)
Våbenskjold for slægten ÖRNFLYCHT

Tip-11-Oldeforældre

Anna Pedersdotter (ÖRNFLYCHT)
(1480 - 1511)
(Tilhørte adelslægten Örnflycht)
~
Nils Mattsson (KAGG)
(1480 - 1511)
(Høvedsmand i Fjällskafte, Flöda, Västergötland. Tilhørte adelslægten Kagge.)
Våbenskjold for slægten KAGG

Tip-10-Oldeforældre

Mattias Nilsson (KAGG)
(      - 1568)
(Tilhørte adelslægten Kagg. Var Slotsforvalter på Läckö ved Lidköping og ejer af gårde i Södermanland og Västergötland.)
~
Elin Gustavsdotter
(      - 1603)
Våbenskjold for slægten KAGG

Tip-9-Oldeforældre

Margareta Mattsdotter (KAGG)
(1550 -     )
(Tilhørte adelslægten Kagg)
~
Peder Bengtsson (SVENSKE)
(1547 - 1623)
(Tilhørte adelslægten Svenske. Häradshövding i Rannum/Tunhem, Väne herad. Rigsdagsdommer år 1600 i Linköping.)
Våbenskjold for slægten SVENSKE

Tip-8-Oldeforældre

Anna Pedersdotter (SVENSKE)
(      -       )
~
Jens Pedersson Dahlepihl - Oberstløjtnant
(       - 1613)
Våbenskjold for slægten SVENSKE

Tip-7-Oldeforældre

Lennart Dahlepil - Major
(       - 1660)
~
Elin Liljebielke
(       -        )

Tip-6-Oldeforældre

Sven Dahlepil
(1650 - 1720)
(Sven Dahlepil var løjtnant  i det Kungliga Skånska Dragonregement. Han blev født i Röstorp i Västerlanda, men flyttede som voksen til Skåne.)
~
Louisa Catharina Modée
(1679 - 1752)
(Svend Dahlepil og Louisa Catharina Modée blev gift i Södra Björstorp i Brösarp sogn i Skåne, hvor de efterfølgende boede)

Tip-5-Oldeforældre

Helena Maria Dahlepil
(1707 - 1771)
~
Jacob Orre
(1706 - 1779)

Tip-4-Oldeforældre

Martha Orre
(1733 -      )
~
Fredrik Sjöstedt
(1726 - 1786)
(Var Trumpeter. Døde af gigtfeber 26/2 1786 i Ulfshult, Örkened.)

Tip-3-Oldeforældre

Ingrid Christina Sjöstedt
(1767 - 1818)
(Født 13/7 1767 i Ulfshult, Örkened. Døde af koldbrand 30/11 1818 i Östra Värlinge, Hammarlöv.)
~
Jöns Isaksson
(1763 - 1802)
(Var Møller. Død af flokfeber 7/7 1802 i Östra Värlinge, Hammarlöv.)

Tip-2-Oldeforældre

Jöns Jönsson
(1801 -      )
(Født 24/5 1801 i Östra Värlinge, Hammarlöv. Var Ladefoged. Boede i Hyltarp, Svedala.)
¨
Elna Maja Olsdotter
(1803 - 1854)
(Født 12/1 1803 i Västra Ingelstad. Død 13/4 1854 i Malmø.)

Tip-Oldeforældre

Hans Jönsson
(1827 - 1892)
(Født 2/5 1827 i Västra Vemmerlöv. Var skolelærer i Hög. Døde 7/7 1892 i Malmø.)
~
Boel Grönberg
(1818 - 1894)
(Født 28/12 1818 i Käglinge, Glostorp. Død i Malmø 15/9 1894.)

Oldeforældre

Bothilda Hansdotter
(1848 - 1917)
(Født den 10/12 1848 i Hög. Død i Malmø 1917.)
~
Lars Andersson
(1849 - 1924)
(Født 7/9 1849 i Laxmans Åkarp, Fjelie. Død 15/5 1924 i Malmø.)

Bedsteforældre

Olga Bothilda Andersson
(1887 - 1970)
(Født 31/3 1887 i Malmø. Død 20/12 1970 i København.)
~
Edvin Willy Larsson
(1886 - 1953)
(Født 26/1 1886 i Malmø. Var Metalsliber. Død 22/5 1953 i København.)

Forældre

Laurits Willy Larsson
(1914 - 2000)
(Født 30/10 1914 i København. Var Direktør og medejer af vinfirmaet Teilmann & Co. Spillede på det danske fodboldlandshold i1939. Død i København den 23/8 2000.)
~
Ketty Edel Hansen
(1915 - 1975)
(Født 4/9 1915 i København. Død 14/7 1975 i København.)