Min slægt

Min slægt

Der ligger vel i enhver af os en vis nysgerrighed for at få så godt et kendskab som muligt til ens herkomst, og denne trang til at få indsigt i grundlaget for vor simple eksistens, har gennem tiderne fået folk til at kaste sig over genealogien som interesseområde. Denne trang til at konstatere, hvem der er vore forfædre, og hvordan de forskellige familiegrupper i realiteten hænger sammen, har altid virket fascinerende på mig, og har ledet min interesse til slægtsforskning siden mine helt unge år.

Hvor ofte ser vi ikke at den yngre generation i relativt store familier knapt nok kender omfanget af den nærmeste familie, for ikke at nævne de mange tilfælde, hvor familiemedlemmer kun har et begrænset kendskab til de generationer, som udgør deres umiddelbare forfædre.

Disse forhold har været den største drivkraft for mig i de efterhånden mange år, hvor jeg har forsøgt at indsamle så mange fakta og oplysninger som muligt om personer, med hvem jeg på en eller anden måde er beslægtet. Da jeg startede  for over 50 år siden blev indsamlingen af oplysninger minutiøst og langsommeligt registreret på individuelle kartotekskort, men udviklingen af datateknologi har bevirket, at man nu til dags både kan indsamle og transferere data elektronisk, hvilket gør den ellers omfangsrige databehandling nemmere.

Dette at interessere sig for genealogi indebærer at man ønsker at indsamle de egentlige genealogiske fakta samt personernes indbyrdes slægtskabsforhold. I udvidet forstand opnår genealogien imidlertid først sit fulde indhold og sit egentlige præg ved at iagttage mennesket, således som dette erkendes i dets personlige avlings- og afstamningsforhold med hensyn til fysiske, psykiske og sociale egenskaber.

En væsentlig del af de indsamlede data er fremkommet via granskning på Landarkiverne i København, Odense, Viborg, og Lund i Sverige samt på Rigsarkivet i København. Yderligere har jeg fundet mange af oplysningerne om slægten via historiske optegnelser samt gennem oplysninger fra nulevende personer, der har været af uvurderlig betydning ved gennemførslen af dette for mig interessante genealogiske projekt.

I skrivende stund omfatter den gruppe af mennesker, med hvem jeg dokumenteret er beslægtet med, omkring 13.000 personer, der i mere eller mindre detailleret grad er blevet katalogiseret. Så det giver sig selv, at en stram organisation og afgrænsning er essentiel, når de forskellige slægtsoplysninger ønskes præsenteret på en forholdsvis overskuelig og populær måde.

Man må ikke glemme at ud fra en teoretisk betragtning er anetavlen matematisk set uendelig. I princippet vil et menneske, som er født omkring år 1900 - når der regnes med tre slægtled for hvert århundrede - have 8 aner i 4. led (år 1800), 64 aner i 7. led (år 1700), 512 i 10. led (år 1600), 4.096 i 13. led (år 1500), 32.768 i 16. led (år 1400), 262.144 i 19.led (år 1300), og 2.097.152 i 22.led (år 1200). Omkring år 800 vil tallet med 34 generationer være nået op på det forbløffende antal af 8.589.934,592. Det er værd at bemærke, at disse aner vel at mærke er direkte forfædre, således at man er direkte efterkommer af hver og én af de angivne aner. Med disse tal in mente er det jo meget naturligt og sandsynligt, når mange mennesker påstår at de f.eks. er efterkommere af Gorm den Gamle. Det gør jeg jo også, men jeg har da i hvert fald været i stand til at spore slægtskabet tilbage i tiden, således at jeg her er i stand til at gengive den anetavle som for mit vedkommende kan føres tilbage til Gorm den Gamle.

Jeg har været ihærdig med at kunne fastlægge så bred en vifte af familierelationer som muligt tilbage i tiden, men for personer udenfor den direkte familiekreds, er det ofte mere interessant når man kan konstatere at ens slægt fører tilbage i tiden til kendte personer der er kendt af en større kreds. På de underliggende sider vil man derfor kunne se de slægtslinier som fører fra undertegnede og tilbage i tiden til henholdsvis Den Hellige Birgitta, Erik Plovpenning, Harald Godwinson, Erik Ejegod, Gorm den Gamle, og Kejser Karl den Store. Endvidere har jeg afdækket slægtslinier der bevæger sig længere tilbage i tiden, og som er baseret på sagnstof og antagelser omkring sagnkonger (bl.a. Saxo's skriverier), hvorfor nøjagtigheden af denne information må tages med et gran salt. Når disse "historiske" oplysninger imidlertid fremgår af flere bøger, så er validiteten god nok for mig!

Den slægtslinie som jeg har medtaget i denne oversigt og som går længst tilbage i tiden er forbindelsen til Alexander den Store, som levede godt 300 år BC.