Den Hellige Birgitta af Vadstena

Birgitta Birgersdotter er pseudonym med Den Hellige Birgitta af Vadstena. Hun var en af mine Tip-17-Oldeforældre, og blev godt 600 år efter sin død gjort til skytshelgen af Europa af Paven.

Birgitta af Vadstena eller den hellige Birgitta blev født på Finsta gård  vest for Norrtälje  i Uppland.  Hun var datter af B irger Person  og Ingeborg Bengtsdatter  af Folkungeætten,  en gammel svensk kongeslægt.

Hendes mor døde da hun var i tiårsalderen, og i  1 316 blev hun selv modvilligt gift, kun tretten år gammel. Med sin mand Ulf Gudmarsson boede hun frem til  1 341 i Ulfåsa ved indsøen Boren i  Ö stergotland. Hun fik otte børn i sit ægteskab. Efter sin mands død levede Birgitta i streng askese.

Det har været hævdet, at parret tog på pilgrimsrejse til Trondheim i 1340, men det kan ikke dokumenteres. Imidlertid ved man med sikkerhed, at de besøgte St. Jakobs grav i Santiago de Compostela. Efter hjemkomsten flyttede begge ind i Alvastra kloster, og som enke sad Birgitta og nedskrev reglerne for en ny orden, med aktiv hjælp af Kristus gennem åbenbaringer. Hun skrev også til paven i Avignon, og bad ham om at vende tilbage til Rom.

Det påstås, at hun allerede som barn havde syner, som at hun som syvårig så sig kronet af jomfru Maria. En anden gang at hun så hvordan Kristus blev pint og døde på korset. Under et besøg på Vadstena slot fik hun dikteret reglerne for en klosterorden af Kristus. Hendes første store åbenbaring kom efter at hun blev enke, et kald fra Gud om at blive hans brud og talerør. og grundlagde i 1344 et kloster i Vadstena i Sverige, som i de følgende århundreder blev et åndeligt centrum. I et af sine syn bevidnede hun Jesu fødsel, og i en anden åbenbaring så Birgitta Jesus genopstå, og gå til sin mor først af alt, for at give hende rollen som sin stedfortræder. Birgitta virkede for at højne jomfru Marias status som model for det kristne menneske.

Birgitta havde i alt over 700 syner som hun skrev ned i fire store bind på 1.400 sider, kaldet Revelationes celestes (= himmelske åbenbaringer). I en af sine visioner udtalte hun at pavens verdslige magt burde være af ringe omfang, hun opgav en størrelse omtrent som Vatikanet har i dag. Der blev refereret til hendes syner både i 1870, da kirkestaten Rom blev overtaget af Guiseppe Garibaldi, og i 1929, da Lateranpagten blev undertegnet og Vatikanet dermed godkendt som en uafhængig stat med paven som statsoverhoved.

1 349 rejste Birgitta på pilgrimsfærd til Rom med sin datter Katarina og et følge af pilgrimme for at opleve Rom i det hellige år 1350, og for at opnå pavens godkendelse af hendes klosterorden for både munke og nonner. Han havde længe boet i Avignon, og hun arbejdede i de nærmeste år for at få ham tilbage til Rom. I 1370 var pave Gregorious XI så på plads, og hun fik sin birgittinerorden godkendt. Birgitta-ordenen blev grundlagt i 1370 og omkring år 1500 havde ordenen 25 klostre. I dag findes nonneklostre i Vadstena, Bayern, Holland, England, Spanien og i Mexico. Ordensdragten er grå med sort slør, over hvilken der bæres en hvid krone med fem røde cirkler.

Den danske dronning Margrete I var betaget af Birgitta og foranledigede, at der nogle år efter hendes død oprettedes to birgittinerklostre i Danmark, et i Maribo omkring 1420 og et i Mariager omkring 1445.

Navnet Birgitta har rod i det keltiske 'Brigit', 'Brihtgifu' der betød 'lysende'. Den 1. oktober 1999 blev Birgitta af paven gjort til skytshelgen for Europa. 

I september 2006 blev der i Maribo indviet et nyt birgittinerkloster. Omtrent samtidigt åbnedes et på Cuba.

Nedenfor er angivet slægtslinien som fører fra Den Hellige Birgitta (Min Tip-17-Oldemor) og frem i tiden til Erik Larsson:

Tip-17-Oldeforældre

Birgitta Birgersdotter (Den Hellige Birgitta)
(1303 - 1373)
~
Ulf Gudmarsson
(1260 - 1344)
Den Hellige Birgitta

Tip-16-Oldeforældre

Cecilia Ulfsdotter
(1314 - 1382)
~
Bengt Filipsson (ULF)
(1310 - 1382)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-15-Oldeforældre

Gottskalk Bengtson (ULF)
(1360 - 1453)
~
Ingeborg Johansdotter
(1364 - 1411)

Våbenskjold for slægten ULF

Tip-14-Oldeforældre

Bengt Gottskalksson (ULF)
(1390 - 1411)
~

Våbenskjold for slægten ULF

Tip-13-Oldeforældre

Arent Bengtsson (ULF)
(1415 - 1471)
~
Brita Bengtsdotter (NATT& OCH DAG)
(1425 - 1462)
Våbenskjold for slægten ULF

Tip-12-Oldeforældre

Karen Arentsdotter (ULF)
(1436 - 1510)
~
Peder Eriksson (ÖRNFLYCHT)
(1432 - 1497)

Våbenskjold for slægten ÖRNFLYCHT

Tip-11-Oldeforældre

Anna Pedersdotter (ÖRNFLYCHT)
(1480 - 1511)
~
Nils Mattsson (KAGG)
(1480 - 1511)


Våbenskjold for slægten KAGG

Overskrift 1

Tip-10-Oldeforældre

Mattias Nilsson (KAGG)
(     - 1568)
~
Elin Gustavsdotter
(     - 1603)
Våbenskjold for slægten KAGG

Tip-9-Oldeforældre

Margareta Mattsdotter (KAGG)
(1550 -     )
~
Peder Bengtsson (SVENSKE)
(1547 - 1623)
Våbenskjold for slægten SVENSKE

Tip-8-Oldeforældre

Anna Pedersdotter (SVENSKE)
(     -     )
~
Jens Pedersson Dahlepihl
(     - 1613)
(Var Oberstløjtnant)
Våbenskjold for slægten SVENSKE

Tip-7-Oldeforældre

Lennart Dahlelpil
(     - 1660)
(Var Major)

~
Elin Liljebielke
(     -     )

Tip-6-Oldeforældre

Sven Dahlepil
(1650 - 1720)
~
Louisa Catharina Modée
(1679 - 1752)

Tip-5-Oldeforældre

Helena Maria Dahlepil
(1707 - 1771)
~
Jacob Orre
(1706 - 1779)

Tip-4-Oldeforældre

Martha Orre
(1733 -     )
~
Fredrik Sjöstedt
(1726 - 1786)

Tip-3-Oldeforældre

Ingrid Christina Sjöstedt
(1767 - 1818)
(Født 13/7 1767 i Ulfshult, Örkened. Døde af koldbrand 30/11 1818 i Östra Värlinge, Hammarlöv.)
~
Jöns Isaksson
(1763 - 1802)
(Var Møller. Død af flokfeber 7/7 1802 i Östra Värlinge, Hammarlöv.)

Tip-2-Oldeforældre

Jöns Jönsson
(1801 -      )
(Født 24/5 1801 i Östra Värlinge, Hammarlöv. Var Ladefoged. Boede i Hyltarp, Svedala.)
¨
Elna Maja Olsdotter
(1803 - 1854)
(Født 12/1 1803 i Västra Ingelstad. Død 13/4 1854 i Malmø.)

Tip-Oldeforældre

Hans Jönsson
(1827 - 1892)
(Født 2/5 1827 i Västra Vemmerlöv. Var skolelærer i Hög. Døde 7/7 1892 i Malmø.)
~
Boel Grönberg
(1818 - 1894)
(Født 28/12 1818 i Käglinge, Glostorp. Død i Malmø 15/9 1894.)

Oldeforældre

Bothilda Hansdotter
(1848 - 1917)
(Født den 10/12 1848 i Hög. Død i Malmø 1917.)
~
Lars Andersson
(1849 - 1924)
(Født 7/9 1849 i Laxmans Åkarp, Fjelie. Død 15/5 1924 i Malmø.)

Bedsteforældre

Olga Bothilda Andersson
(1887 - 1970)
(Født 31/3 1887 i Malmø. Død 20/12 1970 i København.)
~
Edvin Willy Larsson
(1886 - 1953)
(Født 26/1 1886 i Malmø. Var Metalsliber. Død 22/5 1953 i København.)

Forældre

Laurits Willy Larsson
(1914 - 2000)
(Født 30/10 1914 i København. Var Direktør og medejer af vinfirmaet Teilmann & Co. Spillede på det danske fodboldlandshold i1939. Død i København den 23/8 2000.)
~
Ketty Edel Hansen
(1915 - 1975)
(Født 4/9 1915 i København. Død 14/7 1975 i Københav